• Wat is het verschil tussen H2O drinkwater, mineraal of bronwater en kraanwater?
  Kraanwater
  Vroeger sprak men van duinwater, regenwater opgevangen en natuurlijk gefiltreerd in de duinen. Tegenwoordig wordt er water van de grote rivieren (o.a. Rijn en Maas) in de Biesbosch en duinen gefiltreerd. Rivierwater is sterk verontreinigd door industriële afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, hormonen, radioactiviteit en stoffen waarvan we het bestaan nog niet eens weten. Rivierwater is hierdoor voor menselijke consumptie ongeschikt, omdat de schadelijke stoffen zich in de hersenen en vetlaag kunnen ophopen en invloed kunnen uitoefenen op onze celstructuren en ons DNA. Ons leidingwater is gezuiverd oppervlaktewater, geschikt gemaakt voor consumptie door filtratie, chlorinatie en dechlorinatie en tegenwoordig ook vaak door ontharding. Bij het op transport stellen van het leidingwater, via de waterleidingen die soms wel 30 km van het tappunt af kunnen liggen, voldoet het leidingwater aan de eisen van de Waterleidingwet. Ook aan de tappunten die onder regelmatige inspectie staan, moet het leidingwater aan deze eisen voldoen. Toch kan er tijdens het transport iets misgaan, waardoor het leidingwater tijdelijk niet geschikt is als drinkwater. De eisen voor leidingwater zijn internationaal vastgesteld. Kraanwater in Spanje voldoet bijvoorbeeld aan dezelfde eisen als in Nederland. Omwille van de smaak worden in Nederland vaak andere (duurdere) zuiveringsmethode gehanteerd.

  Mineraal- en bronwater
  Mineraal- en bronwater valt onder andere internationale regelgeving dan leiding- of kraanwater.
  Mineraalwater moet aan de bron gebotteld worden en bronwater mag vervoerd worden naar de bottelarij. Transport, bijvoorbeeld per tankwagen mag in Europa enkel nog binnen de landsgrenzen. Omdat bron en bottelarij vrijwel nergens meer gescheiden zijn, is er in de praktijk geen verschil meer tussen mineraal- en bronwater. Om bronwater als bronwater te mogen verkopen moet de bron worden erkend door het ministerie van VWS.
  Toch kan het nog voorkomen dat ook in bronwater ongewenste stoffen zitten daar men afhankelijk is van wat er zich in het gebied rondom de bron afspeelt, zoals bijvoorbeeld een boer die met bestrijdingsmiddelen bezig is of industrieën die chemicaliën lozen.

  H2O drinkwater
  H2O water is water dat middels een aantal stappen dusdanig wordt gezuiverd (d.m.v. ontharding, micronfiltratie en tenslotte omgekeerde osmose) dat als basis zuiver water ontstaat, ontdaan van alle in het water voorkomende stoffen. Deze "grondstof" is vrijwel dezelfde als waar bijvoorbeeld Heineken en Coca Cola hun dranken van maken. H2O is van een uitmuntende, gecontroleerde kwaliteit en absoluut vrij van bacteriën.
  terug